CENÍK 

STANDARD KURZ
Cena zahrnuje účast na výcviku v autoškole v režimu STANDARD, účast na řádném, případně opravném zkouškovém termínu. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Částku za výcvik lze zaplatit ve třech splátkách bez navýšení. Před zahájením výcviku je nutné uhradit alespoň jednu třetinu z celkové ceny kurzu. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek za výuku v angličtině. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
od 21 900 Kč
RYCHLOKURZ DO 1 MĚSÍCE
Cena zahrnuje účast na výcviku v autoškole v režimu RYCHLOKURZ, účast na řádném, případně opravném zkouškovém termínu. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Částku za výcvik lze zaplatit ve třech splátkách bez navýšení. Před zahájením výcviku je nutné uhradit alespoň jednu třetinu z celkové ceny kurzu. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek výuku v angličtině. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
od 27 900 Kč
RYCHLOKURZ ZIMNÍ
Cena zahrnuje účast na výcviku v autoškole v režimu ZIMNÍ RYCHLOKURZ, účast na řádném, případně opravném zkouškovém termínu. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Částku za výcvik lze zaplatit ve třech splátkách bez navýšení. Před zahájením výcviku je nutné uhradit alespoň jednu třetinu z celkové ceny kurzu. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek výuku v angličtině. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
od 24 900 Kč
LADY KURZ
Cena zahrnuje účast na výcviku v autoškole v režimu LADY, účast na řádném, případně opravném zkouškovém termínu. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Částku za výcvik lze zaplatit ve třech splátkách bez navýšení. Před zahájením výcviku je nutné uhradit alespoň jednu třetinu z celkové ceny kurzu. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek výuku v angličtině. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
od 34 500 Kč
VIP KURZ
Cena zahrnuje účast na výcviku v autoškole v režimu VIP účast na řádném, případně opravném zkouškovém termínu. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Částku za výcvik lze zaplatit ve třech splátkách bez navýšení. Před zahájením výcviku je nutné uhradit alespoň jednu třetinu z celkové ceny kurzu. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek výuku v angličtině. Cena nezahrnuje poplatek za automatickou převodovku ani poplatek výuku v angličtině. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
od 34 500 Kč

Poplatek za zrušení výcviku
Poplatek je účtován v případě, že odešlete závaznou objednávku výcviku v autoškole, ale později si to rozmyslíte a požadujete zrušení rezervace termínu a vrácení zaplacené částky za výcvik. Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Poplatek je účtován i případě, že se rozhodnete zrušit již započatý výcvik-
1 200 Kč
Příplatek za automatickou převodovku
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
3 000 Kč
Příplatek za výuku v anglickém jazyce
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
3 000 Kč

Poplatek za přestup z jiné autoškoly
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Poplatek za přestup z jiné autoškoly zahrnuje přihlášení na úřad, vč. veškeré administrace, 2x účast na závěrečné zkoušce a 2x kondiční jízdu standard. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu.
4 000 Kč
Popplatek za opětovné přihlášení k výcviku
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
4 000 Kč
Poplatek za přezkoušení za účelem vrácení řidičského oprávnění sk. B
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Poplatek za přezkoušení zahrnuje přihlášení na úřad, 1x účast na závěrečné zkoušce. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí místně příslušnému úřadu v den konání zkoušky.
4 000 Kč

Poplatek za neúčast na závěrečné zkoušce
V případě omluvy ve lhůtě kratší než 48 hodin před smluveným termínem zkoušky, nebo v případě neúčasti na zkoušce bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření zkoušky studentem, je student povinnen uhradit poplatek za neúčast na zkoušce ve výši 1500 Kč vč. DPH. Detailní informace o poplatku jsou uvedené ve VOP autoškoly.
1 500 Kč
Poplatek za zmařenou jízdu
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. V případě neúčasti na nahlášeném výcviku bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření výcviku klientem, je klient povinnen uhradit poplatek za prostoj ve výši 1210 Kč za každou nahlášenou vyučovací hodinu. Detailní informace o poplatku jsou uvedené ve VOP autoškoly.
1 210 Kč