CENÍK 

STANDARD KURZ
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Minimální výše zálohy potřebné k zahájení kurzu je 4 100 Kč.
13 500 Kč
RYCHLOKURZ DO 1 MĚSÍCE
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Minimální výše zálohy potřebné k zahájení kurzu je 4.800 Kč.
18 000 Kč
LADY KURZ
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Minimální výše zálohy potřebné k zahájení kurzu je 5 900 Kč.
21 000 Kč
VIP KURZ
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu. Minimální výše zálohy potřebné k zahájení kurzu je 5 900 Kč.
21 000 Kč

Příplatek za automatickou převodovku
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
3 000 Kč
Příplatek za výuku v anglickém jazyce
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
3 000 Kč

Poplatek za přestup z jiné autoškoly
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Poplatek za přestup z jiné autoškoly zahrnuje přihlášení na úřad, vč. veškeré administrace, 2x účast na závěrečné zkoušce a 2x kondiční jízdu standard. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí student přímo místně příslušnému úřadu.
4 000 Kč
Popplatek za opětovné přihlášení k výcviku
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH.
4 000 Kč
Poplatek za přezkoušení za účelem vrácení řidičského oprávnění sk. B
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Poplatek za přezkoušení zahrnuje přihlášení na úřad, 1x účast na závěrečné zkoušce. Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč. Poplatek platí místně příslušnému úřadu v den konání zkoušky.
3 400 Kč

Poplatek za neúčast na závěrečné zkoušce
V případě omluvy ve lhůtě kratší než 3 dny před smluveným termínem zkoušky, nebo v případě neúčasti na zkoušce bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření zkoušky studentem, je student povinnen uhradit poplatek za neúčast na zkoušce ve výši 1 210 Kč vč. DPH. Detailní informace o poplatku jsou uvedené ve VOP autoškoly.
1 210 Kč
Poplatek za opakování závěrečné zkoušky
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. Za předvedení k opakované zkoušce (tj. zkouška z testů nebo zkouška z jízd, případně obojí) zaplatí student autoškole poplatek 605 Kč a městskému úřadu příslušný správní poplatek, přičemž první opakovaná zkouška je vždy zdarma. Detailní informace o poplatku jsou uvedené ve VOP autoškoly.
605 Kč
Poplatek za zmařenou jízdu
Uvedená cena zahrnuje 21% DPH. V případě neúčasti na nahlášeném výcviku bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření výcviku klientem, je klient povinnen uhradit poplatek za prostoj ve výši 605 Kč za každou nahlášenou vyučovací hodinu. Detailní informace o poplatku jsou uvedené ve VOP autoškoly.
605 Kč