PODMÍNKY AKCE

ZKUŠEBNÍ JÍZDA ZDARMA.

Akce „Zkušební jízda ZDARMA“ se mohou zúčastnit zájemci o základní výcvik a výuku pro kteroukoliv skupinu řidičského oprávnění uvedenou v naší nabídce, tj. AM, A1, A2, A, B, B automat. Zkušební jízda trvá 60 minut a pro všechny zájemce je zdarma. Zkušební jízda slouží k tomu, aby se žák seznámil se svým instruktorem, autem a průběhem výcviku v Autoškole VIP.

Každý zájemce o zkušební jízdu musí vyplnit žádost a nechat si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Následně musí tyto dokumenty zaslat emailem na adresu info@autoskolavip.cz. Bez podání těchto dokumentů nemůže zájemce absolvovat zkušební jízdu. Dle zákona musí autoškola přihlásit na magistrát nebo příslušní úřad každého zájemce bez ohledu na to, zda se jedná o kurz nebo zkušební jízdu.

Zájemce bude po odeslání dokumentů nejpozději do 24 hodin kontaktován instruktorem autoškoly, se kterým se domluví na místě, termínu a času zkušební jízdy.

Po absolvování zkušební jízdy má každý zájemce právo rozhodnout se, zda bude v kurzu v Autoškole VIP pokračovat, nebo nikoliv. Vyjádření sdělí Autoškole VIP prostřednictvím emailu. 

V případě, že se zájemce rozhodne v kurzu nepokračovat nebo absolvovat kurz u jiné autoškoly, bude mu neprodleně vrácená jeho oficiální žádost a posudek o zdravotní způsobilosti. Objednáním zkušební jízdy se zájemce nezavazuje k zaplacení kurzovného ani objednání jiných služeb u autoškoly VIP.

V případě, že se rozhodne zahájit kurz pro získání řidičského oprávnění v Autoškole VIP, bude vyzván k úhradě kurzovného. Odesláním formuláře zájemce přijímá tyto podmínky akce. Pokud zájemce nesouhlasí se svojí účastí, může ji kdykoliv zrušit, nejpozději však 48 hodin před zahájením zkušební jízdy.