DĚKUJEME ZA OBJEDNÁVKU

Nezapomeňte prosím vyplnit online žádost  o přijetí k výcviku.

Vytiskněte lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a nechte si ho potvrdit praktickým lékařem. Předvyplněný posudek Vám přijde spolu s žádostí na Váš e-mail. Potvrzený posudek vyfoťte chytrým telefonem (nemusíte skenovat) a zašlete e-mailem na info@autoskolavip.cz.

Poté, co obdržíme Vaši žádost a kopii lékařského posudku, kontaktuje Vás instruktor (zpravidla do 48 hod.) a domluví si s Vámi termín první jízdy. Bez těchto dokumentů nelze zahájit výuku.

Originály dokumentů odevzdejte na první hodině Vašemu instruktorovi.