Řidičský průkaz na vůz s automatickou převodovkou

Potřebujete řidičský průkaz na vůz s automatickou převodovkou? Vyberte si kurz, který nejvíce vyhovuje vašim časovým možnostem. 

NABÍDKA KURZŮ

Potřebujete řidičský průkaz na auto? Vyberte si kurz, který nejvíc vyhovuje Vašim časovým možnostem. 

Přijdeme pro Vás domů nebo do práce v čase, který Vám vyhovuje. Prioritní plánování zkouškových termínů. Záhájení výcviku bez čekání.
17 700 Kč vč. DPH
Potřebujete řidičák rychle? Objednejte si RYCHLOKURZ do 1 měsíce. Záhájení výcviku bez čekání. Individuální lekce teorie.
14 400 Kč vč. DPH
LADY KURZ
Chcete mít jistotu, že Váš výcvik povede hodný a trpělivý instruktor? Vyberte si LADY kurz, ušitý na míru ženám :-)
17 700 Kč vč. DPH
Pohodový kurz se skvělým instruktorem za fér cenu. Délka kurzu je 2 měsíce.
12 300 Kč vč. DPH

Řidičské oprávnění skupiny B AUTOMAT

Vše, co potřebujete vědět o základním výcviku a výuce pro skupinu B AUTOMAT.

Základní informace o skupině B AUTOMAT

 • Skupina: B (automat)
 • Omezení: pouze automatická převodovka
 • Minimální věk pro udělení řidičského oprávnění (požadovaný věk): 18 let.
 • Minimální věk pro přijetí do kurzu: 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Rovnocennost s jinými skupinami: AM, A1 (s automatickou převodovkou), B1.

Termíny a lhůty

 • Dokončení výcviku a složení závěrečné zkoušky: nejpozději 18 měsíců od data podání přihlášky k výcviku.
 • Termín závěrečné zkoušky: autoškola je povinna písemně přihlásit žáka ke zkoušce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly. Celkem do 30 dnů.
 • Opakovaná zkouška: nejdřív za 5 pracovních dní, nejpozději 6 měsíců od data první uskutečněné zkoušky (jinak musíte absolvovat výuku a výcvik znovu).
 • Posudek o zdravotní způsobilosti: nesmí být starší více než 3 měsíce (ke dni podání žádosti o přijetí k výuce u výcviku)
 • Doklad o absolvování závěrečné zkoušky: nesmí být starší jak 6 měsíců (ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění).
 • Vydání řidičského průkazu: do 20 dnů ode dne podání žádosti.
 • Zrychlené vydaní řidičského průkazu: do 5 dnů ode dne podání žádosti (zaplatíte správní poplatek ve výši 500 Kč).
 • Podmínka udělení řidičského průkazu cizinci: obvyklé bydliště na území ČR, kde pobývá alespoň 185 dnů nebo zde alespoň 6 měsíců studuje (ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění). Více informací najdete v článku: Jsem cizinec. Jak mohu získat řidičský průkaz v ČR?

Co smíte řídit s oprávněním B AUTOMAT

Motorová vozidla s automatickou převodovkou (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A) s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K uvedeným vozidlům smí být připojeno přípojné vozidlo:

 

 •  nepřevyšující 750 kg, převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo převyšující 750 kg,
 • pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu. 

 

Rovnocennost s jinými skupinami

 

 • Vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit: AM, A1 (s automatickou převodovkou), B1.

Podmínky pro přijetí k základnímu výcviku a výuce B AUTOMAT

Každý žadatel o řidičské oprávnění musí nejprve splnit podmínky, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb., tzn.

 

 • podá písemnou žádost o přijetí k výuce u výcviku,
 • doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce),
 • splní podmínku věku, tzn. ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku 18 let pro skupinu B (začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením požadovaného věku),
 • není ve výkonu sankce (12 bodů) nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti),
 • není nezpůsobilá k právním úkonům (čestné prohlášení na žádosti),
 • splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon (čestné prohlášení na žádosti).

 

Úplné znění zákona: Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Rozsah výcviku a výuky pro skupinu B AUTOMAT

 • Jedna vyučovací hodina v naší autoškole trvá 45 minut.
 • Maximální počet hodin za den: 2 vyučovací hodiny.

Výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B – osobní automobil, lze absolvovat dvěma způsoby, a to standardním způsobem, nebo podle individuálního studijního plánu. Tyto dva způsoby se liší výhradně ve výuce teorie, praktický výcvik je v obou případech stejný.Praktický výcvik


Praktický výcvik začíná na autocvičišti, kde si osvojíte základní ovládání vozidla a bezproblémové rozjíždění, poté bude váš výcvik pokračovat v malém a později v plném provozu. Vždy záleží na schopnostech a dovednostech žáka. Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než dvě vyučovací hodiny denně. Ve třetí etapě výcviku smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny.


 • Výcvik v řízení vozidla: 28 vyučovacích hodin
 • Praktický výcvik údržby vozidla: 2 vyučovací hodina
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 vyučovací hodiny
 • Celkem: 34 vyučovacích hodin

Teoretická výuka


Teoretickou výuku můžete absolvovat individuálně s instruktorem nebo v moderně vybavené učebně. Individuální možnost výuky ocení hlavně zákazníci, kteří nemají čas pravidelně dojíždět na hodiny teorie. 


 • Výuka předpisů o provozu vozidel: 18 vyučovacích hodin
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 2 vyučovací hodina
 • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy: 10 vyučovacích hodin
 • Výuka zdravotnické přípravy: 2 vyučovací hodiny
 • Opakování a přezkoušení: 4 vyučovací hodiny
 • Celkem: 36 vyučovacích hodin

Teoretická výuka – individuální studijní plán

Individuální výuka probíhá dle individuálního studijního plánu dle §18 zákona č. 247/2000 Sb. Žáci si zadané učivo osvojují samostudiem, do autoškoly chodí na povinné  konzultace.


 • Výuka předpisů o provozu vozidel: 5 vyučovacích hodin
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 1 vyučovací hodina
 • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy: 3 vyučovacích hodin
 • Výuka zdravotnické přípravy: 1 vyučovací hodiny
 • Opakování a přezkoušení: 1 vyučovací hodiny
 • Celkem: 11 vyučovacích hodin

Úplné znění zákona: základní výcvik a výuka (rozsah výuky)

Závěrečná zkouška

Po absolvování výuky a výcviku v autoškole, následuje závěrečná zkouška (zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla). Na zkoušku vás přihlásí autoškola, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly o provedení zkoušky. Celkem tedy 30 dnů. 


Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému úřadu správní poplatek 700 Kč (platí se na pokladně příslušného úřadu). Doklad o zaplacení spolu s občanským průkazem je nutné předložit v den konání závěrečné zkoušky.


Zkouška se skládá ze dvou částí:


 • Počítačový test – předpisy o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava, 25 otázek na 30 minut. Je potřeba získat minimálně 43 bodů z 50.
 • Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
 • Opakování zkoušky

Jestliže neprospějete v některé zkoušce (jízda, test nebo obojí), můžete zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Za opakování testu platíte poplatek 100 Kč, za opakování praktické jízdy 400 Kč.


Pokud neuspějete při zkouškách do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, musíte absolvovat výcvik a výuku znovu v plném rozsahu!

Udělení řidičského oprávnění B AUTOMAT

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek v autoškole je potřeba zajít na magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností dle vašeho obvyklého bydliště  a podat oficiální žádost o vydání řidičského průkazu. Řidičský průkaz by vám měli vystavit během lhůty 20 dní od podání žádosti.

 

Co je potřeba předložit? 

 

 • Oficiální žádost o udělení řidičského oprávnění  (jedinečný tiskopis opatřený evidenčním číslem a barkódem –  obdržíte na úřadě)
 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, cizinci povolení k pobytu).
 • Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (potvrzení o přechodném pobytu, studiu, zaměstnání nebo nájemní smlouva k nemovitosti).
 • Jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm.
 • Doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) – doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než starší 6 měsíců.
 • Poplatek 50 Kč (první žádost o řidičské oprávnění).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Řidičský průkaz (v případě, že žádáte o rozšíření).

 

Obvyklé bydliště

 

 • Místo trvalého pobytu.
 • Místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb.
 • Občan ČR prokáže obvyklé bydliště (trvalý pobyt) platným dokladem totožnosti.
 • Občan jiného státu, který na území ČR nemá trvalý pobyt je povinen doložit doklad prokazující obvyklé bydliště nebo potvrzení o studiu.

Doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele:

 • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • nájemní smlouva k nemovitosti,
 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

 

Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

Jak se přihlásit k výcviku a výuce B

Výběr kurzu

Vyberte si kurz, který vyhovuje vaším časovým možnostem a klikněte na tlačítko objednat.

Platba

Zaplatit můžete bankovním převodem, platební kartou nebo přes PayPal. Částku lze rozdělit na dvě splátky.

Dokumenty

Zašlete nám vaší žádost a lékařský posudek na info@autoskolavip.cz. Bez těchto dokumentů nelze zahájit výuku!

První jízda

První jízdu můžete absolvovat nejdřív za 24 hodin od obdržení vašich dokumentů.