Kategorie: Legislativa

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů – věděl by si váš zaměstnanec rady v krizové situaci?

Zaměstnanec, který během výkonu své práce řídí automobil, musí být pravidelně školen Nezáleží na tom, jestli využívá firemní vůz, auto z půjčovny nebo svůj vlastní automobil. Pokud při výkonu pracovní činnosti zaměstnanec řídí, musí být v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řádně proškolen. 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanovuje, že zaměstnavatel je povinen...