Přestoupit do jiné autoškoly můžete kdykoliv!

Aby autoškola splnila svůj účel, musíte se v ní v prvé řadě cítit příjemně. Co když ale nejste spokojení s výcvikem nebo se k vám chová instruktor nevhodně? Nenechte si to líbit a přestupte do jiné autoškoly!

Přestoupit do jiné autoškoly můžete dle zákona kdykoliv během započatého výcviku, případně i po neúspěšném absolvování zkoušky. Autoškola je povinna vám přestup umožnit a vrátit peníze za nedokončený výcvik. Poradíme vám, jak při přechodu do jiné autoškoly postupovat a na co si dát pozor.

Výběr nové autoškoly

Vyberte si novou autoškolu a zeptejte se, zda u ní můžete pokračovat ve výcviku. Při výběru dbejte na to, aby měla daná autoškola zázemí, tradici, kvalitní instruktory a dobré hodnocení od svých absolventů. Vůbec nejlepší je vybrat si novou autoškolu na základě doporučení svého známého nebo kontaktovat žáky vybrané autoškoly a zeptat se, jak byli s výcvikem spokojení.

Při výběru byste se neměli řídit jen cenou. Levné autoškoly se snaží ušetřit různými způsoby, což se bohužel často odráží na kvalitě výuky. Ve výsledku se tak může zdánlivě levná autoškola pěkně prodražit!

Žádost o ukončení výcviku

Požádejte vaši současnou autoškolu o ukončení výcviku, ideálně se obraťte přímo na její provozovnu. Autoškola, ze které odcházíte, je povinna vám vrátit potřebné dokumenty a vyúčtovat přeplatek či nedoplatek.

Finanční vyrovnání

Autoškola vám spočítá počet hodin výuky a výcviku. Podle situace vám buď vrátí zbytek kurzovného, nebo požádá o doplacení neuhrazené části již absolvovaného výcviku. Některé autoškoly si mohou účtovat storno poplatek na pokrytí administrativních výdajů, ten by však neměl být vyšší než 5 % z celkové ceny kurzu. Pokud se storno poplatek pohybuje v řádu tisíců, doporučujeme obrátit se se stížností na místní obecní úřad nebo magistrát.

Pro shrnutí: jaké jsou tedy varianty finančního vyrovnání?

  • Autoškola vrátí přeplatek za neodjezděné hodiny.
  • Zaplatíte nedoplatek, pokud autoškole dlužíte za již absolvovaný výcvik nebo výuku.
  • Zaplatíte případný storno poplatek.

Potřebné dokumenty

Autoškola, ze které odcházíte, je povinna předat vám níže uvedené dokumenty, abyste je mohli poskytnout své nové autoškole. Není přitom důležité, zda u ní budete pokračovat v plnohodnotném výcviku nebo jen v závěrečných zkouškách.

  • Žádost o přijetí k výcviku.
  • Lékařský posudek zdravotní způsobilosti.
  • Potvrzení o absolvovaném výcviku.

Dokončení výcviku a závěrečná zkouška

Ve své nové autoškole nemusíte začínat celý výcvik od začátku. Stačí, když uhradíte a absolvujete pouze dodatečné jízdy, které vám zbývají k dokončení výcviku. Pokud máte výcvik dokončený a zbývá vám už jen složit zkoušky, připravte se na dokoupení několika doplňkových jízd, abyste se seznámili s novým instruktorem, jeho vozem a bylo možné objektivně posoudit úroveň vašich znalostí a dovedností z předchozího výcviku.

K závěrečné zkoušce se dle zákona musíte přihlásit do 18 měsíců od začátku výcviku. Zkoušku pak musíte úspěšně složit nejpozději do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu. Jestliže se vám to nepodaří, kurz propadá a je nutné absolvovat výuku a výcvik znova od začátku. V případě potřeby lze opakovat zkoušku nejdříve 5 pracovních dní od posledního pokusu.